• 2e77cc513c5ddc03854c53
 • 2a9719b8e9b409ea50a595
 • 2b2f70f880f460aa39e532
 • 6c0753d0a3dc43821acd59
 • 8d453b95cb992bc7728861
 • 34d35d04ad084d56141962
 • 7b72b7a547a9a7f7feb895
 • 35e83e3fce332e6d772297
 • 48c76310931c73422a0d24
 • 59b0f86f0863e83db17293
 • 97bca26b5267b239eb7670
 • 499fb340434ca312fa5d24
 • 86d45f03af0f4f51161e96
 • 591f39c8c9c4299a70d551
 • 655ce6781674f62aaf6594
 • 884cf99b0997e9c9b08675
 • 2240e26c1260f23eab7168
 • 4601cede3ed2de8c87c365
 • 537828afd8a338fd61b257
 • 304dfd920d9eedc0b48f60
 • 9475735c8350630e3a4162
 • b56d0eb2febe1ee047af29
 • c9654bbabbb65be802a785
 • cf159ec26ece8e90d7df59
 • IMG_20181008_16352084
 • dbd23e0dce012e5f771079
 • IMG_20181008_163411
 • e88c7953895f6901304e50
 • c26583b273be93e0caaf17
 • IMG_20181008_163451
 • IMG_20181008_163605
 • IMG_20181009_074054
 • IMG_20181008_163842
 • IMG_20181009_074114
 • IMG_20181008_164039
 • IMG_20181009_074102
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Học tập suốt đời - một nhu cầu của cá nhân và xã hội
Học tập suốt đời - một nhu cầu của cá nhân và xã hội (Cinet)- Trong quá trình phát triển của xã hội loài người, của nền văn minh nhân loại, học tập, làm việc, cống hiến và hưởng thụ của mỗi cá nhân, tập thể ... được xem như một nhu cầu tất yếu, một sự thật hiển nhiên mà không cần bàn cãi. Trong mối quan hệ biện chứng ấy thì “Học tập” và “Học tập ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 2